Visie

Wijkgericht werken is de kortste weg naar werk! Door een integrale samenwerking tussen de overheid, de MKB-sector met een SROI-opgave en sociale instellingen werkt Stichting RoffaBOP Rotterdam aan welzijn, scholing en arbeid voor Kansenburgers met een afstand tot de arbeidsmarkt en reguliere scholing, zij dreigen anders sociaal en maatschappelijk te worden uitgesloten.

Voor hen streven wij ernaar om samen met Stichting RoffaBOP Rotterdam en partners, door het inzetten van de PTI-methodiek, een vakopleiding en het RoffaBOP-certificaat (mbo-niveau 1-2), verdere scholing en/of een betaalde baan te vinden, mogelijk te maken. Hiermee bieden wij Kansenburgers toegang tot regulier onderwijs in een doorlopende leerlijn naar mbo-niveau 3-4 en eventueel een hbo-opleiding. Gezamenlijk zetten wij de koers richting een mooie en succesvolle toekomst van deze kwetsbare generatie(s).