Strategie

Kansenregie! De RoffaBOP-projecten binnen een wijk worden privaat gefinancierd vanuit de SROI- verplichtingen van bedrijven met wie ze samenwerkt.

Kansenregie is het kunnen zien/creëren van sociaal-economische, maatschappelijk een educatieve kansen en mogelijkheden binnen een wijk, met bijbehorende wijkvisie en de vertaling van deze elementen naar een ‘business case’ met een strategisch stappenplan. Hierbij is armoedebestrijding op wijkniveau (wijk economie) het speerpunt.

Met de inzet van een RoffaBOP-kansenteam binnen het wijkgericht werken, worden wijk-specifieke en wijk-gebonden behoeften in kaart gebracht en vertaald naar concrete ‘business cases’ en uitvoeringsprojecten binnen de wijk. Hierin zijn wonen, werken, leren en ondernemen, naast veiligheid en zorg, slechts enkele aanknopingspunten voor het kansenteam om de aandacht en bereidwilligheid tot samenwerking van alle stakeholders voor zich te winnen binnen de wijk en de wijkvisie die centraal staat. Momenteel wordt er samengewerkt met onderwijsinstellingen op het gebied van de ontwikkeling van een hbo-minor over ‘Kansenregie’, met als titel ‘Kansenregisseur’.