MKB & SROI

WAT IS SOCIAL RETURN ON INVESTMENT?

Bij bijna elke gemeentelijke, provinciale en nationale overheidsaanbesteding voor uitvoeringsopdrachten en/of diensten boven de € 200.000 ontstaat er een SR-opgave of verplichting voor de winnaar van de gunning.

De hoogte kan per opdracht verschillen, maar gaat vaak om 5% van de totale aanneemsom of loonsom van de opdracht of te leveren dienst(en).
Volgens RoffaBOP kan en mag SROI gezien worden als een kans op verduurzaming van arbeid en het creatief kunnen omgaan met werkgelegenheidsvraagstukken voor Kansenburgers.

Social Return dient er immers voor te zorgen dat geïnvesteerd geld van een lokale, provinciale, of landelijke overheid meetbare sociale winst (return) oplevert.

WIE VALLEN ER ONDER SOCIAL RETURN?

De Social Return doelgroep is een behoorlijk grote groep van ruim 1,3 miljoen mensen. Deze doelgroep omvat iedereen die als werkzoekend ingeschreven staat bij het UWV Werkbedrijf, niet minimaal een mbo 1- of mbo 2- diploma heeft en geen recht heeft op een uitkering. Kortom, iedereen dus die buiten het reguliere educatief- en/of arbeidsproces valt.

Dit zijn dus ook personen:

  • Die vroegtijdig (zonder diploma) schoolverlaten
  • Die (kort) thuis komen te zitten door bijvoorbeeld faillissement van de werkgever
  • Van wie een arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd 
  • Die net uit detentie komen 
  • Die bijzondere privéomstandigheden hebben,
  • Die geen passende opleiding kunnen vinden, 
  • etc. 

Wij weten dat er zich binnen deze grote groep, een veelvoud aan uiteenlopende kwaliteiten bevindt. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen een talent heeft en helpen graag om dit talent succesvol verder te ontwikkelen met meetbaar persoonlijk succes van onze kandidaten als uitgangspunt.

HET INVULLEN VAN SOCIAL RETURN.

Dit verschilt sterk per opdrachtgever en de geboden ruimte binnen een project. Vaak zien bedrijven dat hun werkzaamheden, of onderdelen hiervan, door de inzet van Social Return, gestroomlijnder en soms zelfs goedkoper kunnen worden ingericht. Denk hierbij aan werkzaamheden selecteren (opsplitsen van werkzaamheden) die nu nog door ervaren en vaak duurdere eigen medewerkers worden ingevuld en die onze RoffaBOP- getrainde medewerkers minimaal net zo goed kunnen doen. Daarmee levert ‘Social Return’ een win-winsituatie op voor alle partijen.

RoffaBOP vervult SR-verplichtingen voor diverse bedrijven en instanties, waarbij we of één tot soms wel tientallen kandidaten begeleiden en coachen richting passende werkgevers en erkende opleidingen. Wij verzorgen de werving en selectie, maar ook de coaching, begeleiding en opleiding van deelnemers.

MOETEN EEN SOCIAL RETURN OPDRACHTGEVER ALTIJD MENSEN AANNEMEN?

Nee. Een SR-opdrachtnemer krijgt als vertrekpunt mee dat minimaal 5% van de opdrachtsom/loonsom moet worden gebruikt voor SROI. Linksom of rechtsom, Social Return is en blijft wel het leveren van maatwerk en vraagt dan ook om een open en creatieve instelling van zowel SR-plichtige bedrijven, als ook van RoffaBOP.

Per aanbestedingsproject wordt er gekeken naar wat er mogelijk is voor onze kandidaten binnen een gunning of SR-eis. Zoals gezegd, Social Return is maatwerk en als buitenstaander kijken wij vaak met een frisse blik naar een organisatie en de invulling van werkzaamheden. Vaak komen wij op deze manier met handige en soms onverwachte oplossingen.

Onze werkwijze is als volgt:
Allereerst maken wij een inventarisatie van het bedrijf en de binnen de SR-opdracht of het SR-project vallende – en uit te besteden werkzaamheden. Door deze werkzaamheden goed te analyseren en slim uiteen te zetten, middels het opstellen van een zogenaamd ‘leerling-bestek’ creëren wij passende werkzaamheden voor onze PTI-deelnemers.

Binnen onze RoffaBOP-aanpak werken wij met specialisten die door hun vakkennis en inzicht inzake de doelgroep, het vermogen bezitten om de werkzaamheden efficiënt in te richten en die zich 100% inzetten om mensen (weer) naar betaald (vast) werk te begeleiden.

Mocht de SR-opdrachtgever één of meerdere geschikte kandidaten binnen de uitvoering aantreffen, dan staat het de opdrachtgever uiteraard vrij om een kandidaat een arbeidscontract aan te bieden. Dit is niet alleen goed nieuws voor de Kansenburgers, maar ook voor de organisatie. Zo wordt iedereen rijkelijk beloond en automatisch een winnaar met Social Return.