Missie

Stichting RoffaBOP Rotterdam maakt praktische scholing en deelname aan de arbeidsmarkt toegankelijk voor de doelgroep Kansenburgers, door hen in te zetten in eigen vastgoedprojecten. Daarnaast helpt Stichting RoffaBOP Rotterdam MKB-bedrijven en organisaties bij het invullen en/of uitvoeren van hun Social Return On Investment (SROI)-opgave. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouwbedrijven, Zorginstellingen, gemeentelijke uitvoeringsorganisaties.

Door onze nauwe samenwerking met het sociaal-maatschappelijke veld van overheden, onderwijsinstellingen en welzijnsorganisaties kunnen wij onze Kansenburgers uiteindelijk detacheren bij werkgevers.

Wij ontwikkelen een bedrijfsgericht curriculum op maat en noemen dat ’het bedrijf als Praktijk Training Instituut voor Kansenburgers’, afgekort PTI. Praktijkleermeesters, gezins -, sport- en social coaches begeleiden de doelgroep en brengen hen technische en sociale vaardigheden bij.