Beroepsoriënterende praktijkvorming in een praktijk training instituut is... wijkgericht de kortste weg naar werk!

Homepage

Missie

Stichting RoffaBOP Rotterdam maakt praktische scholing en deelname aan de arbeidsmarkt toegankelijk voor de doelgroep Kansenburgers, door hen in te zetten in eigen vastgoedprojecten

Visie

Wijkgericht werken is de kortste weg naar werk! Door een integrale samenwerking met de overheid, de SROI-plichtige MKB-sector en sociale instellingen werkt Stichting RoffaBOP Rotterdam aan

Wat doet Roffabop

Kansenregie! De RoffaBOP-projecten binnen een wijk worden privaat gefinancierd vanuit de SROI- verplichtingen van bedrijven met wie ze samenwerkt. Kansenregie is …

RoffaBOP

RoffaBOP

RoffaBOP Rotterdam is een stichting opgericht in 2011 die zich, als een erkende sociale onderneming, bediend van Social Return On Investment kapitaal (SROI)

Wat is SROI

Bij bijna elke Gemeentelijke -, Provinciale-, en Nationale overheidsaanbesteding voor opdrachten en diensten boven € 200.000, ontstaat er een social return opgave of verplichting voor de winnaar van de gunning.

Binnen Kansenregie is de menselijke maat ons vertrekpunt.

De RoffaBOP projecten binnen een wijk worden privaat gefinancierd vanuit de Social Return On Investment verplichtingen van bedrijven met wie zij samenwerkt. Kansenregie is het kunnen zien/creëren van Sociaaleconomische -, Maatschappelijke – en Educatieve kansen en mogelijkheden binnen een wijk met bijbehorende wijkvisie en deze elementen te vertalen naar een business case met een strategisch stappenplan

Kansenregie

Het kunnen zien/creëren van Sociaaleconomische -, Maatschappelijke – en Educatieve Kansen

SROI

Projecten worden privaat gefinancierd vanuit de Social Return On Investment, door private bedrijven

Kansenteams

Binnen het wijkgericht werken, worden wijk specifieke – en wijk gebonden behoeften in kaart gebracht

Uitvoeringsproject

Hierin zijn Wonen werken, leren in de wijk en ondernemen, en het kunnen verbinden met alle stakeholders opgenomen